Klassiske portretter som står seg i årene som kommer, er noe jeg ofte fotograferer. Jeg liker også å tenke at klassiske portretter allikevel kan ha noe moderne over seg. Det synes jeg dette portrettet har. Fotografiet er laget i studioet mitt.

Leave A

Comment